Siųskite SMS Siųskite vieną SMS arba SMS žinutės visiems jūsų klientams. Išsiuntimo laiką galite nurodytii ir ateityje.
Valdykite kontaktus Klientų kontaktus patogiai grupuokite, pridėkite naujus kontaktus ar importuokite jau turimus.
Stebėkite rezultatus Ataskaitose matysite, kiek SMS žinučių buvo pristatyta, o kurie kontaktai jų negavo.
SMS marketingo procesas
 1. Telefono numerių bazė

  Rinkite kontaktus parduotuvėse, kurkite naujus, importuokite savo klientų kontaktus į pagal jūsų poreikius sukurtas kontaktų grupes.
 2. SMS siuntimas

  Pasirinkite, kuriai kontaktų grupei ar grupėms norite siųsti žinutę, nurodykite žinutės tekstą ir siuntimo greitį.
 3. Nepristatyti SMS

  Stebėkite, kiek jūsų klientų realiai gauna žinutes, šalinkite numerius, kuriems žinutės nepavyksta išsiųsti.
 4. Pildymas

  Papildykite savo sąskaitą ir naudokite sukauptus pinigus tiek, kiek jums reikia.
 5. Dalinimasis

  Mūsų sms siuntimo įrankiu gali naudotis tiek jūsų darbuotojų, kiek jūs norite.
Vadovams
Atgal į viršų